Skip to main content
  • Moderne zonnepanelen op de grond
    Hoe kan het dat ik minder terug lever dan dat mijn zonnepanelen opwekken?

Hoe kan het dat ik minder terug lever dan dat mijn zonnepanelen opwekken?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u minder energie teruglevert aan het elektriciteitsnet dan uw zonnepanelen opwekken. Hier zijn enkele mogelijke verklaringen:
  • Eigen energieverbruik: Een deel van de opgewekte energie wordt direct gebruikt om aan uw eigen elektriciteitsbehoeften te voldoen. Als u op het moment van opwekking meer energie verbruikt dan uw zonnepanelen produceren, zal er minder energie overblijven om terug te leveren aan het net.

  • Systeemrendement: Zonnepanelen hebben een bepaald rendement, dat aangeeft hoeveel van het opgevangen zonlicht daadwerkelijk wordt omgezet in elektriciteit. Hoewel moderne zonnepanelen over het algemeen een hoog rendement hebben, is er altijd sprake van enig energieverlies tijdens het omzettingsproces. Daarnaast is de manier van aansluiting van belang, denk hierbij aan lengte kabel, dikte aders en type kabel. Dit kan resulteren in een verschil tussen de opgewekte en daadwerkelijk geleverde energie.

  • Schaduw en obstruerende objecten: Als uw zonnepanelen gedeeltelijk in de schaduw liggen of worden belemmerd door objecten zoals bomen, gebouwen of schoorstenen, kan dit leiden tot verminderde opbrengst. Schaduw op een klein deel van een zonnepaneel kan het rendement van het hele systeem negatief beïnvloeden. SolarEdge omvormer technologie biedt hiervoor de oplossing.

  • Veroudering en degradatie: Zonnepanelen kunnen in de loop van de tijd degraderen en minder efficiënt worden. Blootstelling aan de elementen, temperatuurschommelingen en algemene slijtage kunnen leiden tot verminderde prestaties na verloop van tijd. Als uw zonnepanelen al een tijdje in gebruik zijn, kan dit resulteren in een verschil tussen de opgewekte en geleverde energie. Emove gebruikt alleen triple A merken waar een vermogens garantie wordt opgegeven van tenminste 25 jaar.

  • Netbeperkingen: In sommige gevallen kunnen netbeheerders beperkingen opleggen aan de hoeveelheid energie die u kunt terugleveren aan het elektriciteitsnet. Dit kan voorkomen op momenten van een hoge vraag naar elektriciteit of wanneer het lokale distributienetwerk niet voldoende capaciteit heeft. De netbeheerder kan de teruglevering beperken om overbelasting te voorkomen. Wanneer dit het geval is meld dit direct aan uw netbeheerder, zo kunnen zij het elektriciteitsnet lokaal verbeteren.

Het is raadzaam om contact op te nemen met een deskundige op het gebied van zonne-energie, zoals een installateur of fabrikant van zonnepanelen, om een grondige evaluatie van uw systeem uit te voeren en de specifieke redenen voor het verschil in energieopwekking en teruglevering te achterhalen.
De voordelen en nadelen van zonnepanelen in de tuin
Hoe kun je zonnepanelen in de tuin plaatsen?